Hogeschool Rotterdam benoemt Marieke Groot tot lector Person & Family Centred Care

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Marieke Groot benoemd tot lector Person & Family Centred Care van Kenniscentrum Zorginnovatie.

In deze hoedanigheid gaat zij zich vooral richten op het vakgebied van de palliatieve zorg. Groot levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om de driehoek onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit maakt het mogelijk om de palliatieve benadering in zowel zorg als het sociale domein steviger in te bedden. Lees verder

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.