In gesprek over leven en dood

Het project ‘In gesprek over leven en dood’ draait om passende zorg in de laatste levensfase van migranten. Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. 

Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven. Lees hier verder

Op diezelfde website ook filmpjes te zien over hoe je een gesprek kunt voeren, klik hier

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.