De diagnose dementie heeft grote impact op het leven van mensen. Er kunnen allerlei (levens)vragen opkomen. Het boekje In gesprek over levensvragen - het Diamant model voor mensen met beginnende dementie is bedoeld om na te denken over levensvragen. Dit zijn vragen zoals: Wie ben ik en wat wil ik werkelijk? Wat mag ik hopen voor de toekomst? Hoe vind ik een weg in wat mij overkomt?
Mensen met beginnende dementie en hun naasten kunnen het boekje lezen en er samen over praten. Ook zorgverleners die handvatten willen om het gesprek over levensvragen aan te gaan met patiënten kunnen het boekje gebruiken. 
Als basis is het Diamant model gebruikt. Dit is een gespreksmodel dat gebruikt wordt om te praten over levensvragen. 
Lees het boekje in de bijlage, evenals de praatkaart die gebruikt kan worden in en bij het gesprek


2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.