Informatie over Corona

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst, lijden en sterven.

Voor professionals in de palliatieve zorg zijn angst, lijden en dood bekende thema’s. Om die reden delen we graag zoveel kennis over de verlichting van symptomen die specifiek zijn voor mensen die besmet zijn met COVID-19: dyspnoe, hoesten, angst en delier alsook over het ingrijpen bij de onomkeerbaarheid van het ziekteproces met palliatieve sedatie. Lees verder op palliaweb