In de bijlage vindt u het jaarverslag 2023 van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Een jaar waarin zij de aandacht voor hun werk in de samenleving met grote sprongen zagen toenemen. Daar zijn zij bijzonder blij mee. Tegelijkertijd tekent zich in onze samenleving in toenemende mate de behoefte af aan regie over het levenseinde. Lees het verslag in de bijlage, of kijk op de website:https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.