Kankerzorg in beeld; over leven met en na kanker

“Kanker komt niet alleen. En kanker heb je niet alleen.” Deze treffende zinnen vormen het begin van het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker

 Het aantal mensen dat leeft met en na kanker in Nederland is groot én neemt toe. De gevolgen waar deze mensen mee te maken hebben zijn ingrijpend, divers en raken naast henzelf en hun naasten ook de maatschappij, de gezondheidszorg en de BV Nederland. Met dit rapport vragen wij alle betrokken partijen - in het bijzonder de medische beroepsverenigingen, beleidsmakers in de zorg, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties - met de aanbevelingen aan de slag te gaan en roepen u op om in de dagelijkse zorg aandacht te hebben voor de klachten na kanker

Lees hier het rapport

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.