Kwaliteit van leven van belang bij keuze voor medische interventie

Zorgverleners menen dat overwegingen over de kwaliteit van leven het belangrijkste zijn bij de keuze om een medische interventie wel of niet toe te passen tijdens palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Kwaliteit van leven en welbevinden worden dan ook vaak meegenomen bij deze keuze. Wensen van de familie worden vaker meegenomen dan wensen van de persoon met een verstandelijke beperking zelf.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.