Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: regie over laatste levensfase weer bij de patiënt

Wat is goede palliatieve zorg? IKNL en Palliactief namen in 2015 het initiatief om samen met uiteenlopende zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten en hun naasten een antwoord te formuleren op deze vraag. Het resultaat is het Kwaliteitskader palliatieve zorg dat eind vorig jaar verscheen en nu leidraad is voor het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Twee betrokkenen geven hun reactie.

‘Iedere inwoner van Nederland is vanaf 2020 verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste zorgverleners.’ Lees het artikel verder

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.