Kwaliteitskader Palliatieve Zorg: regie over laatste levensfase weer bij de patiënt

‘Iedere inwoner van Nederland is vanaf 2020 verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste zorgverleners.’ Lees het artikel verder