Landelijk expertise centrum sterven

In onze Westerse samenleving bestaat een gebrek aan kennis over sterven waardoor er veel ongemak en angst is. Het expertisecentrum is er om op grote schaal kennis, wijsheid en ervaring beschikbaar te maken om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende. Dat doen ze door inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces en door het bevorderen van kennis over sterven.

Zij schrijven:

Wij richten ons op een ieder die wil (leren) omgaan met sterven voor zichzelf of om iemand anders bij te staan. Dat kan zijn als de naaste van iemand die met een levensbedreigende ziekte wordt geconfronteerd, als vrijwilliger of beroepskracht in de terminale zorg, als zorgverlener in de medische wereld of als de hulpverlener die in 2020 over een zekere basiskennis stervensbegeleiding dient te beschikken. Wij zijn er voor iedereen. Bezoek hier de website voor informatie en informatie over post HBO opleidingen

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.