Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Wie over deze levensvragen wil praten, kan bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.

Voor sommige groepen wordt dit bovendien vergoed.

Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.