“Loslaten, de dood en het einde van je relatie accepteren, wat is dat afschuwelijk moeilijk”

door: Clémence Ross: Nu bijna drie maanden geleden overleed mijn lieve man Jos. Thuis in ons midden, na tweeëneenhalf jaar te hebben geleefd met ongeneeslijke kanker.

Lees hier het mooie verhaal van Clemence

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.