Sinds 2019 werkt de Zorggroep Zuid-Gelderland met het protocol ‘24/7 Palliatieve zorgplanning thuis’. Hierin werken gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg onder andere samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen om de palliatieve zorg thuis beter te ondersteunen, zodat deze beter aansluit bij de wensen van patiënten.

Lees hier het artikel en download het protocol

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.