Minimale Data SET Palliatieve Zorg

Een Minimale Dataset Palliatieve zorg (MDS PZ) heeft tot doel inzicht te geven in de kwaliteit van palliatieve zorg op individueel (patiënt)niveau, het niveau van de zorgaanbieder en op nationaal niveau. Het omvat een set registratie-items op basis waarvan informatie wordt verzameld over activiteiten, zorgtrajecten en (medische) behandelingen op alle plaatsen waar palliatieve zorg wordt verleend.
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.