Nieuwe patientenfolder rouw

Agora heeft dit jaar drie patiëntenfolders uitgegeven. De folders zijn bedoeld voor patiënten en naasten in aanvulling op een gesprek met een hulpverlener.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.