Omgaan met oorlogs- en geweldsgetroffenen in hun laatste levensfase

Workshop ‘Sterven met de oorlog’ - en andere traumatische gebeurtenissen - in hospices, en in de palliatieve terminale (thuis)zorg

In de palliatieve terminale zorg krijgen vrijwilligers en medewerkers te maken met mensen met een traumatisch en (deels) onverwerkt oorlogsverleden. Vaak is dit verborgen problematiek die moeilijk te herkennen is, omdat het verband met vroegere trauma’s lang niet altijd duidelijk is. Lees hier verder

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.