In een overwegend biomedisch zorgmodel gericht op genezing, is het bieden van optimale, persoonsgerichte palliatieve zorg een uitdaging. Het grote publiek, patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn zich vaak niet bewust van de voordelen van palliatieve zorg. Lees hier verder

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.