Oratie Saskia Teunissen: ‘Verbinden en Loslaten’

Op woensdag 5 november 2014 heeft Saskia Teunissen haar ambt als hoogleraar Hospicezorg aanvaard met haar oratie getiteld: ‘Verbinden en Loslaten’. Verbinden en loslaten Verbinden en Loslaten staat voor de dialoog die de leidraad vormt voor de zorgrelatie tussen patiënt, naasten & professionals en vrijwilligers. Zonder bewuste dialoog geen zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van patiënt en naasten. Zonder gerichte dialoog geen aangrijpingspunten voor patiënt georiënteerd onderzoek dat nodig is om de hospicezorg verder te ontwikkelen.

Verbinden en loslaten verwijst ook naar de noodzaak voor landelijke samenwerking bij de inrichting van een database hospicezorg. Anno 2014 houden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) en diverse UMC’s en onderzoeksinstituten eigen databases bij over uitkomsten van hospicezorg. De ontsluiting van hospicezorg als nieuw wetenschapsgebied vraagt het loslaten van domeinen en verbinden van intenties om door een zinnige en valide database ontwikkeling van de hospicezorg te faciliteren. Saskia: ‘Als leerstoelhouder wil ik dit proces graag vorm geven.’

Lees verder

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.