De nieuwe Pal voor U is al weer een dikke maand uit. Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Nadenken over de toekomst is het thema van het nieuwe magazine. Voor meer informatie en het bestellen van één of meerdere exemplaren:
Lees verder
Of neem contact op met het regionale netwerk palliatieve zorg.

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.