Palliatieve pijnbestrijding bij patienten in een opiaatonderhoudsbehandeling

Voor patiënten met een opiaatafhankelijkheid die ernstige pijn ervaren in de laatste levensfase, door een levensbedreigende somatische aandoening, bestaat op dit moment geen eenduidige manier om de pijn te behandelen.  Lees hier het artikel. van Karin den Boer, MSc, Verpleegkundig specialist GGZ/onderzoeker, Parnassia Groep, Amsterdam UMC en Hogeschool Inholland en Chantal ter Huurne, MSc, Verpleegkundig specialist GGZ/ onderzoeker, Tactus Verslavingszorg, NISPA

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.