In de stervensfase zijn optimale zorg en symptoomverlichting het belangrijkst. Huisarts Maarten Scholten is mede door zijn werk in het Verenigd Koninkrijk de laatste jaren anders gaan denken over (het doel van) palliatieve sedatie. Het is zeker niet de enige manier om waardig te sterven, zo heeft hij ervaren.

Recentelijk is de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie van de KNMG en IKNL verschenen.1 Een belangrijke herziening, temeer omdat cijfers nationaal en internationaal een stijgende trend laten zien in het toepassen van palliatieve sedatie. Het lijkt erop dat ‘slapend sterven’ een nieuw normaal wordt. Lees hier het artikel in Medisch Contact

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.