Geen acute zorg die onrust veroorzaakt, zoals ongewenste ziekenhuisopnames. Wel zorg die aansluit bij de persoonlijke wensen en behoeften van mensen. Hoe palliatieve zorg er precies uitziet is voor iedereen anders.

Voorop staat dat het de ervaren kwaliteit van leven, van patiënten en hun naasten, moet vergroten. Met het experiment TAPA$ werken onder andere Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een bekostiging die daarop aansluit.

Lees verder

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.