Na 23 jaargangen houdt het magazine Pallium op te bestaan. We gaan het blad met interessante nieuwsartikelen over palliatieve zorg, interviews, boekbesprekingen en meer zeker missen. Het laatste nummer verscheen op 19 november 2022.
Hoofdredacteur Rob Bruntink heeft van 25 jaar palliatieve zorgjournalistiek een overzichtsfilmpje gemaakt. 

Lees verder

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.