PaTz: structureert werkrelatie tussen wijkverpleegkundige en huisarts

In Palliatieve Thuiszorg draait het om de verbinding tussen de wijkverpleegkundigen, huisartsen en de consulenten palliatieve zorg.

 In Samen bouwen aan vertrouwen’– een project met subsidie van ZonMw en KWF – wordt in Rotterdam met de PaTz groepen een doorontwikkeling gerealiseerd, waarin de onderlinge werkrelaties structureel verbeteren, het plezier in complementair werken wordt ontdekt en de patiënt kan rekenen op samenhangende zorg. Lees verder

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.