Persoonsgerichte zorg met techniek

De gezondheidszorg toekomstbestendig maken is een belangrijke uitdaging voor de 21e eeuw. De populatie van Nederland veroudert, het aantal chronische patiënten neemt toe, kosten stijgen en de druk op de zorg wordt steeds groter

In de zoektocht naar duurzame oplossingen is er is er sinds medio 2016 met subsidie van ZonMW, samen met niet – universitaire partners, gewerkt  aan een breed scala van concrete e- Health projecten. 

Dit heeft geleid tot  waardevolle producten, ervaringen en inzichten die
programma e-Health graag met jou deelt. 
Tijdens de gratis slotmanifestatie op 12 december 2018 presenteren we de resultaten van de diverse projecten. 

Lees verder

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.