De medische wetenschap vermag veel, maar geen patiënt heeft het eeuwige leven. Daarvoor is er palliatieve zorg. Wanneer zet je die in, en welke waarde heeft dat? Een nieuwe studie biedt daar inzicht in. Lees het artikel uit dagblad Trouw in de bijlage.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.