Het verlenen van passende en betekenisvolle zorg en ondersteuning betekent het tijdig met de klant in gesprek gaan over wensen en voorkeuren over de huidige en toekomstige zorg in de laatste fase van het leven. De wijkverpleging speelt, samen met de behandelend arts en andere betrokken zorgverleners, een belangrijke rol bij de gesprekken over Proactieve zorgplanning (of Advance Care Planning). Door de vaak persoonlijke en vertrouwelijke relatie met de klant kan goed worden ingespeeld op de behoefte of soms noodzaak voor een ACP gesprek met de klant.
Lees hier voor ondersteuning bij implementeren van ACP in het team

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.