Project competentieprofiel V&VN PZ; wie denkt en doet mee?!

V&VN Palliatieve Zorg heeft de beschrijving van competenties hoog op de agenda gezet. Vanuit het bestuur is de wens geuit het huidige competentieprofiel uit 2010 aan te passen en te verbeteren om zo te kunnen voldoen aan de laatste inzichten ten aanzien van competentiebeschrijvingen binnen de gezondheidszorg en aansluiting bij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017).

Hierom gaat het project competentieprofiel V&VN PZ vanaf 01 februari van start.

Het op te stellen competentieprofiel dient het landelijk profiel te worden voor de specialist palliatieve zorg. Daarmee kan het competentieprofiel direct gebruikt worden om eenduidigheid te krijgen binnen post-mbo en post-hbo opleidingen. Daarnaast heeft bestuur V&VN PZ de wens geuit om in de nabije toekomst een CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleiding (specialist) palliatieve zorg (VVO-PZ) te ontwikkelen.

Om dit te realiseren zal een projectgroep worden ingericht die samen met de projectleider op basis van reeds bestaande profielen, belangrijke stakeholders en nieuwe inzichten aan de slag gaat. Uitgangspunt is het creëren van eenduidigheid rondom de functiebenaming specialist palliatieve zorg en het concretiseren van competenties passend bij deze functie.

Naast de projectgroep zal een klankbordgroep deel uitmaken van de projectinrichting.

Concrete opdracht
Ontwikkel het competentieprofiel voor de specialist palliatieve zorg zowel passend in het huidige onderwijslandschap als in het huidige zorglandschap.

Het ontwikkelen van het competentieprofiel zal in samenspraak met het bestuur V&VNPZ, de werkgroep en andere stakeholders in het palliatieve zorgveld uitgewerkt worden.

Doelstelling
Op 01 juli 2021 wordt het definitieve competentieprofiel specialist palliatieve zorg aangeboden aan het bestuur V&VN PZ.

Wil jij meedoen in dit project?

Als lid van het projectteam werk je mee aan het ontwikkelen van dit nieuwe competentieprofiel. Hierom leg je contacten met stakeholders binnen de palliatieve zorg, inventariseer en analyseer je huidige profielen rondom palliatieve zorg, werk je actief mee aan het concretiseren van competentieomschrijvingen en houdt je contact met de achterban.

  • Wil jij mee aan de slag om dit project te realiseren?
  • Heb je affiniteit met het zorgonderwijs?
  • Heb zicht op en kennis van competentieprofielen binnen de zorg?
  • Ben je bereid 4-8 uur per maand hiervoor beschikbaar te zijn?
  • Ben je bereid om eens per 3 weken deel te nemen aan projectoverleg (vooralsnog via digitale meetingen)?

Dan zijn we op zoek naar jou! Reageer snel en stuur je CV naar Gerard Castermans, projectleider: gerard@zorgsense.nl

Voor algemene vragen neem contact op met Renske Boogaard, secretaris V&VN PZ: palliatievezorg@venvn.nl

Voor inhoudelijke vragen neem contact op met Gerard Castermans via gerard@zorgsense.nl

 

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.