De medische blik staat nog te lang en te vanzelfsprekend centraal bij mensen die door een ingrijpende ziekte of toenemende kwetsbaarheid leven met de dood in zicht. Terwijl vroegtijdige aandacht voor mentale en sociale aspecten in een ziekteproces van grote waarde is. De huidige inrichting van de zorg stimuleert dat echter nog onvoldoende en dat behoeft verandering. Dat bepleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in het advies ‘Leven met het einde in zicht’. Dit advies wordt 9 maart aangeboden aan VWS directeur-generaal Langdurige Zorg Ernst van Koesveld.

Lees hier het artikel over Leven met het einde in zicht

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.