Saskia Teunissen: In de palliatieve fase is de tijd beperkt’

Hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg Saskia Teunissen wil meer tempo en minder onderbehandeling in de laatste fase. En hospices moeten ook zorg gaan verlenen aan mensen die thuis willen sterven.

Voor patiënten die thuis palliatieve zorg krijgen, is de huisarts de spil in de zorg. Niet verwonderlijk dus dat een hoogleraar palliatieve zorg te vinden is aan een wetenschappelijk instituut voor huisartsgeneeskunde in een umc. Wel bijzonder is de route die deze professor aflegde: ze is de enige verpleegkundige tussen de huisartshoogleraren aan het instituut. De studie geneeskunde die ze wenste, kwam er niet van omdat ze op 17-jarige leeftijd voor haar vader ging zorgen. Lees verder

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.