Het kabinet heeft drastische veranderingen aangekondigd in de ouderenzorg. We moeten daarom tijdig nadenken over nieuwe vormen van zorg voor de laatste fase van het leven, stelt Jannie Nijlunsing. Het kabinet heeft drastische veranderingen aangekondigd in de ouderenzorg. Na het opheffen van de verzorgingshuizen zet het nu het mes in de verpleeghuizen. Dit is zeer ingrijpend omdat wonen en zorg nu verder worden losgekoppeld. Ouderen moeten nog langer in een eigen huis blijven wonen, in nultrede-woningen of geclusterde woningen zoals hofjes. Daarmee verschuift de ouderenzorg meer naar huisartsen en thuiszorg. Lees verder

 

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.