Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

De sneeuwbal kan gaan rollen… Op 15 januari 2019 is de aangekondigde subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. 

Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure.  Als bijlage is de factsheet met de belangrijkste informatie meeegestuurd.

Voor vragen of meer informatie mail naar Joep van de Geer, jvandegeer@agora.nl

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.