Terugblik op 2019 vanuit het bestuur V&VN PZ

Het jaar 2019 is bijna ten einde, tijd voor een terugblik.

Het was een veelbewogen jaar voor de beroepsgroep. De grootste boodschap vanuit de ledenpeiling ‘pas op de plaats: hoe nu verder’ was dat er meer naar de leden geluisterd dient te worden. In de ledenpeiling zagen we als bestuur van V&VN PZ dat er 423 leden van de afdeling meededen aan het onderzoek, het bestuur ziet dit aantal als een grote betrokkenheid van de achterban als het gaat om vernieuwing van V&VN (lees meer over dit onderwerp op: https://www.venvn.nl/nieuws/wil-jij-meedoen-met-de-vernieuwing-van-v-vn/)

Lees hier de hele brief van voorzitter Anja Guldemond