Het euthanasievraagstuk kunstzinnig verbeeld. Dát gebeurt in Lang zal hij leven. Een stuk met een theologische twist, niet alleen voor kerkgangers.
Lees hier het artikel

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.