1. Vanaf begin maart kunt u informatie vinden over de aankomende stimuleringssubsidieronde ’Implementeren in de palliatieve zorg’. Dit keer kunt u subsidie aanvragen voor de interventie Compassion. Compassion is een werkwijze gericht op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met COPD door de integratie van tijdige en passende palliatieve zorg in de gebruikelijke COPD-zorg. De implementatie van Compassion levert bij mensen met COPD onder andere tijdige identificatie van de palliatieve fase op en zorgt voor zorg die aansluit bij de wensen en behoeften. Lees hier verder

2. Subsisieoproep: Onderzoek naar passende palliatieve zorg. Tijdige integratie van goede palliatieve zorg in alle domeinen van de generalistische zorg is nodig om passende zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plek door de juiste zorgverlener, samen met de patiënt en naasten. Het is nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar passende palliatieve zorg. Lees hier verder


2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.