Uitgezaaide kanker in beeld

Elk jaar krijgen meer dan 38.000 patiënten te horen dat ze uitgezaaide kanker hebben. Voor een groot deel van deze patiënten is genezing helaas niet meer mogelijk. Daarbij constateren we ook dat voor de meeste kankersoorten de overleving in de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd.

Voor de patiënt met uitgezaaide kanker kan leven en dood dicht bij elkaar liggen. Soms is er de mogelijkheid om met een innovatieve behandeling nog jaren te leven. Als deze mogelijkheid er niet is, is het vooruitzicht ongunstig. Toch kunnen we ook hier winst behalen!

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.