Uitnodiging inhoudelijke expertmeeting voor de ontwikkeling van verpleegkundige modules bij de richtlijn delier

Op initiatief van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is het Kennisinstituut van Medisch Specialisten gestart met de voorbereiding van de V&VN kwaliteitsstandaard Delier. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd door ZonMw.

Het doel van de richtlijn is de ontwikkeling van modules over het zorginhoudelijk handelen bij een delier voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de signalering van een delier. Het inzetten van de juiste verpleegkundige interventies en waar nodig de deur openen naar andere zorgprofessionals is van groot belang. Om de verpleegkundig specialist, verpleegkundige en verzorgende hierin te ondersteunen wordt een nieuwe richtlijn ontwikkeld op het gebied van delier.

Wij nodigen u uit voor een inhoudelijke expertmeeting. Voor deze bijeenkomst worden verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende werkvelden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de knelpunten die worden ervaren rondom het handelen bij/zorgen voor zorgvragers met een (risico op) delier. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald naar uitgangsvragen die zullen worden uitgewerkt.

De inhoudelijke expertmeeting zal plaatsvinden op 25 september 2019 van 16:00-18:00 uur in de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht

Wie namens V&VN PZ wil gaan, laat het weten via palliatievezorg@venvn.nl

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.