‘Verbinding van cruciaal belang bij in de praktijk brengen kwaliteitskader’

Congres: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - van papier naar praktijk

Tijdens het congres Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – van papier naar praktijk, dat gehouden werd op 26 april 2018 in Burgers’ Zoo, kwamen ruim 500 mensen bijeen. Onder hen verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, buitenlandse experts in de palliatieve zorg, beleidsmakers en politici. Met elkaar werd gesproken over hoe de inhoud van het kwaliteitskader in de praktijk kan worden gebracht. Uit de verschillende presentaties, discussies en workshops bleek verbinding het terugkerende element. Lees verder
 

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.