Akwa GGZ start met de herziening van de zorgstandaard Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out). In dit traject ligt de focus op de vraag hoe overspanning en burn-out in de standaard het beste gepositioneerd kunnen worden ten opzichte van aanpassingsstoornissen.

De huidige zorgstandaard maakt géén onderscheid tussen aanpassingsstoornis, overspanning en burn-out. Belangrijkste reden hiervoor is dat er naast verschillen juist ook meerdere overeenkomsten zijn tussen deze begrippen: het gaat in alle drie de gevallen om patiënten met lijdensdruk en verminderd functioneren op een relevant levensgebied door één of meerdere stressoren, waardoor de patiënten controleverlies ervaren.

Om een duidleijk beeld va de praktijk te krijgen verzoeken we u om deze vragenlijst in te vullen

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.