Stichting PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) is de procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg. Als logisch vervolg heeft de stichting ook het beheer van de webshop op zich genomen. De webshop is een informatief platform voor zorgverleners. Het biedt producten als Samenvattingskaartjes richtlijnen palliatieve zorg, de Gesprekskaart Proactieve zorgplanning, patiëntenfolders, promotiemateriaal etc.
Bekijk hier de webshop

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.