De winnaars van de jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 en Palliatieve Zorg Impact 2022 zijn Jet van Esch en Parnassia Groep en Hogeschool Inholland. De prijzen werden uitgereikt tijdens het 10de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 3 februari 2022.

Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022

Jet van Esch won met haar onderzoek Effect of Prophylactic Subcutaneous Scopolamine Butylbromide on Death Rattle in Patients at the End of Life. Tijdens deze studie is gekeken of preventieve inzet van medicatie (scopolaminebutyl (SB)) reutelen in de stervensfase voorkomt. Na overlijden kregen de naasten een vragenlijst en werden zij uitgenodigd voor een interview over hun ervaring met de deelname aan dit onderzoek in de stervensfase. Uit het onderzoek blijkt dat preventieve toediening van SB reutelen kan voorkomen zonder bijwerkingen. Daarnaast is het mogelijk om onderzoek te doen in de stervenfase, zonder dat het naasten erg belast.

Bekijk de hele publicatie (niet openbaar)

Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2022

Parnassia Groep en Hogeschool Inholland wonnen de impactprijs met hun toolkit Proactieve zorg in de GGZ. Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op de vroegtijdige ontwikkeling van een levensbedreigende lichamelijke aandoening, met voortijdig overlijden tot gevolg. De Toolkit bevat een methodiek om vroegtijdig vast te stellen wanneer er mogelijk sprake is van een palliatieve zorgvraag. Vervolgens biedt de Toolkit de middelen om de huidige en de te verwachten problemen en behoeften van de patiënt wat betreft palliatieve zorg vast te stellen.
 
Bekijk de Toolkit op Palliaweb.

Lees verder op Palliaweb wie er genomineerd waren

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.