Aan de hand van de patiënt - een pleidooi voor de patiënt als leermeester & onderwijs over palliatieve zorg.

 ‘Ik zou nooit in contact met jou zijn gekomen als de doktersassistente van de chirurg mij niet had gewezen op de mogelijkheid van de poli palliatieve zorg en jouw bestaan. Ik stond daar aanvankelijk niet zo voor open, maar haar liefdevolle aanhouden deed me toch een afspraak maken.’ - patiënt met ongeneeslijke ziekte. Lees verder op  https://www.linkedin.com/posts/christiaan-rhodius-5864a530_o2pz-activity-6726864842579435520-GYYG

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.