Zelfde levenseindewens bij verstandelijke handicap

Mensen met een lichte verstandelijke beperking lijken dezelfde dingen belangrijk te vinden als ‘gewone’ mensen, als het gaat om de zorg rondom het levenseinde. Die indruk wekt het onderzoek dat Nienke Bekkema e.a. in Palliative Medicine publiceren.

Over dit onderwerp – zorg rondom het levenseinde bij mensen met een verstandelijke beperking – is tot nu toe vooral met zorgverleners en familieleden gesproken.

Lees hier verder in Medisch Contact

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.