Zorg en medische beslissingen rondom het levenseinde bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond

Zorg en medische beslissingen rond het levenseinde kunnen verschillen voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond t.o.v. mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. Lees hier de factsheet

Bekijk hier de Toolbox Toolbox Diversiteit in Palliatieve Zorgprojecten, gepubliceerd op de site van het Consortium Palliatieve zorg Noord Holland & Flevoland.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.