Levomepromazine (nozinan) wordt vergoed in de palliatieve fase.

Het zorginstituut heeft geconcludeerd dat levomepromazine in het GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) wordt opgenomen. Dit betekent dat dit middel, mits ingezet in een palliatieve setting, vergoed gaat worden.

 

Levomepromazine wordt gebruikt bij palliatieve sedatie in de thuissituatie. Het Zorginstituut concludeert dat het geneesmiddel niet onderling vervangbaar is met andere geneesmiddelen in het GVS. Daarom adviseren wij om levomepromazine (Nozinan®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering en hieraan voorwaarden te verbinden.

 

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Palliatieve sedatie is zorg in de laatste levensfase van een patiënt. De arts kan de patiënt medicijnen geven waardoor de patiënt in slaap valt. Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van pijn of ongemak bij de patiënt. 

Levomepromazine (Nozinan®) wordt toegepast voor palliatieve sedatie en voor misselijkheid en braken in de palliatieve fase. Levomepromazine is een off-label toepassing en is dus niet officieel geregistreerd voor deze indicatie, maar wordt al jarenlang gebruikt op basis van de eigenschappen van het middel. Deze toepassing is opgenomen in de betreffende landelijke behandelrichtlijnen: de richtlijn Palliatieve Sedatie. 

Op dit moment wordt het middel nog niet vergoed, omdat het niet is opgenomen in het basispakket. Daardoor komen de kosten voor het gebruik van dit middel na overlijden van de patiënt nu voor rekening van de nabestaanden.

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/09/29/gvs-advies-levomepromazine-nozinan

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.