De hoeveelheid nieuwe informatie over  Covid-19 neemt wat af. Op Palliaweb staan steeds de laatste updates. In de afgelopen weken  is er met name op het gebied van  deskundigheidsbevordering veel toegevoegd. Zo is er een serie (korte) basisscholingen rondom COVID-19 en Palliatieve zorg beschikbaar gesteld. De serie scholingen zijn ontwikkeld voor artsen en verpleegkundigen en bestaat uit 7 delen.

Informatie hierover is te vinden op palliaweb.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.