O²PZ werkt aan Onderwijsknooppunten Palliatieve Zorg

‘Samenwerking onderwijs, onderzoek en praktijk moet vanzelfsprekend worden’

Kernwoord binnen O²PZ is verbinding: we verbinden onderwijs met onderzoek en de zorgpraktijk en brengen alle stakeholders bijeen. Momenteel bouwen we aan een netwerk van Onderwijsknooppunten voor palliatieve zorg. Lees verder.

 

Wij zijn Carend. Opleiders en aanjagers.

Carend staat voor CARE at the END of life, en is het resultaat van onze ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Ons doel is om op deze wijze de palliatieve zorgbeweging nog meer kracht bij te zetten en onze collega nog meer kennis en kunde bij te brengen. Lees hier verder.

 

Life Review in de palliatieve fase

Life review is het gestructureerd terugblikken op het geleefde leven en daarover vertellen. Onderzoek wijst uit dat dit voor mensen in overgangssituaties van het leven behulpzaam is, met name voor hun psychisch en existentieel welbevinden. Lees hier verder.

 

Schrijf mee over bijzondere ontmoetingen in de nachtzorg

Voor het  decembernummer van Zin in Zorg wordt gezocht naar verhalen over bijzondere ontmoetingen tijdens het zorgen in de nacht. Heb jij een ontroerende, ongebruikelijke of grappige ontmoeting meegemaakt die je wilt delen? Beschrijf dit dan in 350 à 400 woorden en stuur het vóór 15-10 aan edwarswaard@relief.nl

 

Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Direct gesprekken aanvragen met een geestelijk verzorger in de thuissituatie

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Ook zorgverleners kunnen naar dit nieuwe nummer doorverwijzen.

 

Ook onze eigen website heeft veel informatie over palliatieve zorg www.palvoorprofs.nl

 

Lees hier de nieuwsbrief van ZonMW Palliatieve Zorg

 

Agenda items 2020


08 - 10 ASSEN
Theatercongres: Later begint vandaag;
Lees meer


27 - 10 NIEUWEGEIN
Werkconferentie Zingeving in de buurt: wat kan ik doen? ;
Lees meer


28 - 10 EDE
Zorg rondom het levenseinde ;
Lees meer


05 - 11 DIGITAAL
DIGITAAL Nationaal congres palliatieve zorg;
Lees meer


05 - 11 DORDRECHT
Zinvolle zorg in het verpleeghuis.
Lees meer


18 - 11 UTRECHT
Palliatieve zorg aan kinderen met ernstige meervoudige beperking;
Lees meer


25 - 11 BREDA
Eendaagse cusus terminale zorg bij wilsonbekwaamheid;
Lees meer


16 - 12 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.