Wie wil de herziene richtlijn rond palliatieve sedatie lezen en van commentaar voorzien?

In 2019 startte een multidisciplinaire commissie met de herziening van de richtlijn Palliatieve Sedatie. Zij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook Patiënten federatie Nederland. Lees hier de conceptrichtlijn en reageer naar palliatievezorg@venvn.nl 

Ik wil met je praten.

Heb jij het al eens besproken? Sta jij weleens stil bij de laatste fase van je leven en wat jij belangrijk vindt? Wat zou je bijvoorbeeld wel en niet willen? En wat wil je absoluut nog eens doen? Ons advies: praat erover, zodat je naasten bekend zijn met jouw gedachten en wensen over de laatste fase van je leven. Bekijk hier de website 

Wie kent ze niet??

Stichting Ambulance Wens Nederland. Een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. (Klik hier voor hun website)

Maar ken je Stichting Vaarwens ook? 
GEDREVEN DOOR WATER 
Een dag, een schip, voor één ernstig zieke en zijn/haar naasten
Sinds 2007 maken ze individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Lees
hier hun website 

Zelfmanagement is meer dan omgaan met medische zorg

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met ziek zijn en de gevolgen daarvan. Dit wordt zelfmanagement genoemd. Sophie van Dongen, onderzoeker bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, onderzoekt zelfmanagement van kankerpatiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Wat is zelfmanagement en wat niet? In twee artikelen op de website www.metzorgleven.nl licht Sophie belangrijke inzichten over zelfmanagement toe:

Zelfmanagement is meer dan omgaan met medische zorg

Zelfmanagement, omgaan met een ernstige ziekte is voor iedereen anders

 

Lees de nieuwsflits van O²PZ.

Met hierin onder andere een verslag van de ZonMw rapportage, een video waarin onze ambassadeurs zich voorstellen, een inschrijfformulier voor het ontvangen van het gedrukte Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en een update over het digitale platform. Lees hier de nieuwsflits van O²PZ.

 

OOK ONZE EIGEN WEBSITE HEEFT VEEL INFORMATIE OVER PALLIATIEVE ZORG WWW.PALVOORPROFS.NL

 

Agenda items


16 - 12 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer


27 - 01 EDE
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer


29 - 01 EDE
Nursing pijncongres;
Lees meer


10 - 02 EDE
Praten over de dood, vroegtijdige zorgplanning;
Lees meer


05 - 03 EDE
Opvang en nazorg na traumatische ervaringen;
Lees meer


12 - 02 UTRECHT
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg. Een waardige afronding van het leven voor je patiënt;
Lees meer


10 - 03 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.