Vraag mijn buddy

De VraagMijnBuddy app is vanaf vandaag, naast in de App Store, ook te downloaden via Google Play. In de App Store is de app gratis t/m 31 december. Binnen Google Play is de app te downloaden en betaalt u het minimumbedrag van €0,50 t/m 31 december. Vanaf 1 januari 2021 zal de app eenmalig €2,29 gaan kosten.
 
Met én van elkaar leren door betekenisvolle feedback te geven en te ontvangen. Op alle niveaus, binnen uw eigen organisatie én daarbuiten! De mobiele app voor iedereen in de gezondheidszorg die beter wil worden. Van student tot gediplomeerde, van administratief medewerker tot medisch specialist. Download de app

Verzoek IKNL

Complementaire zorg wordt regelmatig toegepast bij diverse klachten in de palliatieve fase. De huidige richtlijn Complementaire Zorg komt uit 2010, vanwege nieuwe ontwikkelingen en kennis over dit onderwerp willen we de richtlijn herzien. Graag leggen wij u in deze enquête het plan van aanpak voor. Tevens vragen wij u aan te geven welke vormen van complementaire zorg u zelf inzet of adviseert aan patiënten in de palliatieve fase. De enquête kunt u invullen tot uiterlijk 18 januari aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Vul hier de enquete in!

Bericht van ZonMW:

De afgelopen 5 jaar is er hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven voor zowel de patiënt als hun naasten. Er liggen veel handvatten klaar die helpen om patiënt en hun naasten beter te begeleiden. Bekijk hier de handvatten.


Dan als afsluiting van dit jaar danken wij, het bestuur van V&VN PZ, jullie voor de betrokkenheid en interesse in deze nieuwsbrief, het reilen en zeilen van V&VN PZ en last but not least je interesse in de zorg voor een goede palliatieve zorgverlening!
Een klein stukje tekst als bemoediging om mee te nemen, het nieuwe jaar in. Komen wat komen gaat, houd moed en heb lief!

Altijd,
wanneer je denkt:
het gaat niet meer,
komt ergens vandaan
een lichtpuntje tevoorschijn. 
Vrees minder, hoop meer;
Klaag minder, adem meer;
Praat minder, zeg meer;
Haat minder, bemin meer;
en alle goede dingen 

zullen de jouwe zijn

 

OOK ONZE EIGEN WEBSITE HEEFT VEEL INFORMATIE OVER PALLIATIEVE ZORG WWW.PALVOORPROFS.NL

 

Agenda items


16 - 12 AMERSFOORT
Palliatieve zorg aan ouderen;
Lees meer


27 - 01 EDE
Zorg rond het levenseinde;
Lees meer


29 - 01 EDE
Nursing pijncongres;
Lees meer


10 - 02 EDE
Praten over de dood, vroegtijdige zorgplanning;
Lees meer


05 - 03 EDE
Opvang en nazorg na traumatische ervaringen;
Lees meer


12 - 02 UTRECHT
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg. Een waardige afronding van het leven voor je patiënt;
Lees meer


10 - 03 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.