Een fijne dag voor elke bewoner. Palliatieve zorg in het verpleeghuis door de verzorgende

In de verpleeghuiszorg hebben verzorgenden een belangrijke rol. Hoe werk je aan hun professionele ontwikkeling en versterk je hun positie in de palliatieve zorg? Een verzorgende en de voorzitter van V&VN Palliatieve Zorg gaan hierop in. Lees hier het gesprek.

Lees hier de nieuwsbrief van ZonMW, met aandacht voor palliatieve zorg in het verpleeghuis.

 

Vraag: Wie wil namens V&VN Palliatieve Zorg en vanuit de ‘hospicewereld’ aansluiten bij overleg met NzA (Nederlandse zorgautoriteit)?

De NZa is met veldpartijen in overleg over knelpunten die zich voordoen in de bekostiging van hospicezorg. Samen met de AHzN, VPTZ, ActiZ en ZN hebben zij een eerste notitie opgesteld met de aangedragen knelpunten en een plan van aanpak. Een volgende stap is het in kaart brengen welke zorg wordt geleverd binnen een hospice. In een vervolgoverleg willen zij met inhoudelijke experts/mensen uit de praktijk hier verder over doorpraten. Meld je aan via palliatievezorg@venvn.nl

 

Doe mee met de dag van de levensvragen op 25 juni

Levensvragen zijn niet altijd gemakkelijk om onder de aandacht te brengen. Waar gaat het eigenlijk over en bij wie moet je zijn als je er meer van wilt weten? Wij vragen hier aandacht voor met de landelijke Dag van de Levensvragen op 25 juni. Lees verder.

Op 15 april j.l. is tijdens een mooi webinar van O2PZ, samen met PZNL het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg op Palliaweb gelanceerd. Hier vind je als opleider en docent concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in het onderwijs te verankeren en zorgprofessionals vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Zie hier de website.

 

Lees hier het laatste nieuws vanuit Agora.

 

 

Agenda items


het hele jaar door UTRECHT
Scholing kinderen palliatieve zorg;
Lees meer
het hele jaar door PALLIAWEB
Scholing en bijeenkomsten palliatieve zorg;
Lees meer
21 - 05 EDE
Complementaire zorg; 
Lees meer
26 - 05 EDE
Pijn en pijnbestrijding;
Lees meer
03 - 09 EDE
Het pijncongres; 
Lees meer
08 - 09 EDE
Zorg rondom het levenseinde; 
Lees meer
14 - 09 EDE
Jaarcongres Palliatieve Zorg; 
Lees meer
17 - 09 EDE
Praten over de dood, vroegtijdige zorgplanning;
Lees meer
6/8 - 10 ONLINE
EAPC-congres; 
Lees meer

 

 

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.