GEVRAAGD! Meelezen en becommentariëren van de volgende richtlijnen:

  • Richtlijn rouw, reactie voor 20 februari a.s. Lees hier meer 

  • Delier in de palliatieve fase, reactie voor 5 maart a.s. Lees hier meer

  • Deelname aan actualiseren van de KNMG-richtlijn stoppen met eten en drinken? Reactie voor 8 februari a.s. Lees hier meer

Nieuwe richtlijn ALS en palliatieve zorg; De herziene richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten die zorgprofessionals en patiënten en hun naasten in de praktijk ervaren en wetenschappelijke literatuur over het onderwerp.

 

Lees verder
 

Enquête knelpunten slaapproblemen in de terminale fase.  

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Bij kanker in de palliatieve fase is dat ongeveer 30-43%. Ook bij mensen met COPD en hartfalen in de palliatieve fase komt het veel voor. Ongeveer 70% van patiënten in hospices heeft slaapproblemen. Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De knelpuntenenquête is in te vullen tot en met 23 februari 2022. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven.

 
Bezoek hier onze website voor meer interessant nieuws...
 

Agenda items 2022


Het hele jaar door UTRECHT
Scholingen kinderpalliatieve zorg.
Lees meer
Het hele jaar door PALIAWEB
Scholing en bijeenkomsten palliatieve zorg
Lees meer
Het hele jaar door ONLINE
Webinars Zorg voor de ander van Carend.
Lees meer
03 - 02 AMSTERDAM
Training hoop en wanhoop in de palliatieve fase
Lees meer
16 - 02 ONLINE
Palliatieve zorg aan ouderen
Lees meer
06 - 04 EDE
Zorg voor de palliatieve patiënt.
Lees meer
13 - 05 NIJMEGEN
Complementaire zorg en pijn in de palliatieve fase.
Lees meer
17 - 05 EDE
Pijn en pijnbestrijding.
Lees meer
09 - 06 VEENENDAAL
COPD, van eerste sigaret tot palliatieve zorg.
Lees meer
Footer Nieuwsbrief V&VN
 
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.